Autorzy Żurawski Jerzy 
Tytuł Na przykładzie Janowca 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 1/1998 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X