Autorzy Kuczyński Janusz 
Tytu³ Kielecka rezydencja biskupów krakowskich 
Dodatek w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 15 
Wydawnictwo  Wydawnictwo Literackie 
Wydane Kraków - Wroc³aw - 1990
ISBN ISBN 83-08-01903-X