Autorzy Tyniec Anna 
Tytuł Badania sondażowo-ratownicze na stanowisku 1 w Grodzisku, województwo bielskie, w 1991 roku 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Wydawnictwo  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Wydane Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2