Autorzy Pierzak Jacek 
Tytuł Wyniki najnowszych badań na zamku biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa w Sławkowie, województwo katowickie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku 
Wydawnictwo  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Wydane Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-11-X