Autorzy Horwat Jerzy 
Tytu│ O Kozieg│owach inaczej 
Dodatek w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom VI 
Wydawnictwo  Muzeum w Gliwicach 
Wydane Gliwice - 1992
ISBN ISSN 0860-0937