Autorzy Radzewicz-Winnicki Jacek 
Tytuł Średniowieczne mury obronne wokół Starego Miasta w Gliwicach - badania architektoniczne i wnioski konserwatorskie 
Dodatek w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Wydawnictwo  Muzeum w Gliwicach 
Wydane Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937