Autorzy Błaszczyk Włodzimierz 
Tytuł Problem dwóch zamków w Gliwicach (tezy referatu) 
Dodatek w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Wydawnictwo  Muzeum w Gliwicach 
Wydane Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937