Autorzy Grajewski Ludwik 
Tytuł Nie istniejący zamek w Krasnymstawie 
Dodatek w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXXIII (1/1988) 
Wydawnictwo  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Wydane Warszawa - 1988
ISBN ISSN 0023-5865