Autorzy Kaczyńska Izabela 
Tytuł Rycerska siedziba 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 03/1995 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0137-222X