Autorzy Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S. 
Tytuł Ulubiony Janów 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 08/1994 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1994
ISBN ISSN 0137-222X