Autorzy Sławiński Tomasz 
Tytuł Kretkowscy w Bieżuniu (1607-1714) 
Dodatek w: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, 9/1996 
Wydawnictwo  Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 
Wydane Bieżuń - 1996
ISBN ISSN 1231-0212