Autorzy Žledzi˝ski Kacper 
Tytu│ Zamek w Dobczycach 
Dodatek w: Spotkania z Zabytkami, 5/2002 
Wydawnictwo  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Wydane Warszawa - 2002
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325