Autorzy  
Tytuł Świdnica. Zarys monografii miasta 
Dodatek pod red. Wacława Korty 
Wydawnictwo  Wydawnictwo DTSK Silesia 
Wydane Wrocław-Świdnica - 1995
ISBN ISBN 83-85689-36-2