Autorzy Dzieńkowski Tomasz 
Tytuł Góra Chełmska we wczesnym średniowieczu 
Dodatek w: Badania archeologiczne o początkach historii Chełma, praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły 
Wydawnictwo  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie 
Wydane Lublin - 2002
ISBN 83-918084-0-8