Autorzy  
Tytu│ Pyzdry. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne 
Dodatek praca zbiorowa pod kierunkiem Hanki Zaniewskiej 
Wydawnictwo  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Wydane Warszawa - 1987
ISBN ISBN 83-85002-30-8