Autorzy Fabiański Marcin 
Tytuł O genezie architektury pałacu Krzyżtopór w Ujeździe i jego dekoracji 
Dodatek w: "Biuletyn Historii Sztuki" nr 3-4/1996 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0006-3967