Autorzy Sierzputowski Włodzimierz 
Tytuł Układ przestrzenny Elbląga w świetle historii 
Dodatek w: Ochrona Zabytków, Rok 8, Nr 2 (29) 
Wydawnictwo  Centralny Zarząd Muzeów i Ochrny Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Wydane Warszawa - 1955
ISBN