Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.11. Województwo krakowskie, powiat nowotarski 
Dodatek pod red. doc. dra. Jerzego Szablowskiego 
Wydawnictwo  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Wydane Warszawa - 1951
ISBN