Autorzy  
Tytuł Oporów - Stan badań 
Dodatek red. naczelny: Kin-Rzymkowska Grażyna 
Wydawnictwo  Muzeum Zamek w Oporowie 
Wydane Oporów - 2000
ISBN