Autorzy Majewski Alfred 
Tytuł Pieskowa Skała 
Dodatek w: Teka konserwatorska, Zeszyt 2. 
Wydawnictwo  Państwowe Wydawnictwa Techniczne 
Wydane Warszawa - 1953
ISBN