Autorzy Guerquin Bohdan 
Tytu│ Zamek w Drzewicy 
Dodatek w: Teka konserwatorska, Zeszyt 1 
Wydawnictwo  Pa˝stwowe Wydawnictwa Techniczne 
Wydane Warszawa - 1952
ISBN