Autorzy Puget Wanda 
Tytuł Dzieje budowlane zamku w Łęczycy XIV-XVIII w. 
Dodatek w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki PAN 
Wydane Warszawa - 1965
ISBN