Autorzy Muzolf Błażej 
Tytuł Średniowieczny zamek książęcy w Rybniku, wojewodztwo katowickie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Wydawnictwo  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Wydane Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1