Autorzy Tomkowicz Stanisław 
Tytuł Zamek w Pieskowej Skale 
Dodatek  
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
Wydane Kraków - 1904
ISBN