Autorzy Chwałek Sławomir, Majewski Dariusz 
Tytuł Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Świerklanach Dolnych, województwo śląskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Wydawnictwo  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1