Autorzy Hadamik Czesław 
Tytuł Wyniki archeologicznych badań sondażowych na tzw. strażnicy z późnego średniowiecza (stanowisko 1) w Łutowcu, województwo śląskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Wydawnictwo  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9