Autorzy Romanow Jerzy 
Tytu³ Wyniki nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych na wschodnim podzamczu zamku w Kździerzynie-Ko¼lu, województwo opolskie 
Dodatek w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Wydawnictwo  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Wydane Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9