Autorzy Panic Idzi, Iwanek Witold 
Tytuł Zamek rybnicki 
Dodatek w: Zeszyty rybnickie 1. 
Wydawnictwo  Muzeum w Rybniku,Towarzystwo Miłośników Rybnika 
Wydane Rybnik - 1990
ISBN