Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.8. Województwo poznańskie, Powiat koniński 
Dodatek pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Wydawnictwo  Państwowy Instytut Sztuki 
Wydane Warszawa - 1952
ISBN