Autorzy Baciński Jaros³aw 
Tytu³ Zamek biskupów che³mińskich w W±brze¼nie 
Dodatek  
Wydawnictwo  W±brzeskie Zak³ady Graficzne 
Wydane W±brze¼no - 2004
ISBN