Autorzy  
Tytu│ Informatory Turystyczne Oddzia│u PTTK w Toruniu 
Dodatek  
Wydawnictwo   
Wydane  - 
ISBN