Autorzy Rozpźdowski Jerzy 
Tytu³ Zagórze ¦l±skie - Zamek Grodno 
Dodatek Zeszyty Naukowe Politechniki Wroc³awskiej, nr 16, Architektura II 
Wydawnictwo   
Wydane Wroc³aw - 1957
ISBN