Autorzy Marciniak-Kajzer Anna 
Tytu³ ¦redniowieczny dwór rycerski w Polsce 
Dodatek  
Wydawnictwo  Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego 
Wydane £ód¼ - 2012
ISBN