Autorzy Nierychlewska Anna 
Tytuł Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych 
Dodatek  
Wydawnictwo   
Wydane  - 2013
ISBN