Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.5. Województwo opolskie, Powiat kozielski 
Dodatek pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Wydane Warszawa - 1965
ISBN