Autorzy  
Tytuł Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.5. Województwo katowickie, Powiat gliwicki 
Dodatek pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Wydawnictwo  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Wydane Warszawa - 1966
ISBN