Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankZawieprzyce - esk verzeZawieprzyce - Deutsch

Zamek w Zawieprzycach

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiawieprzyce od XIV wieku by??y w??asno??ciÄ? Zawieprzyckich, kt??rzy w pierwszej po??owie XVI wieku wznie??li tu tr??jkondygnacjowy zamek na planie prostokÄ?ta. Na naro??ach od ty??u znajdowa??y siÄ? dwa czworoboczne alkierze, kt??re flankowa??y elewacjÄ?.
W 1599 roku zamek przeszed?? na w??asno??Ä? Adaukta Ciecierskiego, a w 1611 roku - Firlej??w. Od 1662 roku by?? w??asno??ciÄ? J??zefa Gorajskiego, a od 1671 - Atanazego MiÄ?czy??skiego, kt??ry w roku 1674 rozpoczÄ??? przebudowÄ? zamku na pa??ac. Przebudowa trwa??a do 1679 roku, prowadzona by??a pod kierunkiem architekta Tylmana z Gameren. Obok zamku wzniesiona zosta??a kaplica oraz oficyna i lamus.
W 1748 pa??ac zosta?? uszkodzony, ale nied??ugo potem go odbudowano. W 1794 roku przeszed?? na w??asno??Ä? Morskich, a p????niej Ostrowskich. W 1838 
Zamek w Zawieprzycach
Drzeworyt według rysunku F.Strzyżowskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
roku zosta?? spalony. Ruiny w po??owie XX wieku zosta??y zabezpieczone. Obecnie z mur??w zamkowych pozosta??o niewiele, ca??o??Ä? zakrywajÄ? bujne krzaki. Zachowa??a siÄ? natomiast w ca??o??ci pa??acowa kaplica oraz lamus.Zamek w Zawieprzycach - Drzeworyt według rysunku F.Strzyżowskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Zawieprzycach - Drzeworyt, Kłosy 1869 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Zawieprzycach - fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Zawieprzycach - Kaplica zamkowa, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Zawieprzycach - Kaplica zamkowa od strony rzeki, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Zawieprzycach - Ruiny zabudowań u stóp wzgórza zamkowego, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Zawieprzycach - Lamus zamkowy, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Zawieprzycach - fot. ZeroJeden, VI 2003
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.