Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w ??arach

 (Żary • Sorau) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


gLokalizacja zamku na mapie Polskir??d, kt??ry istnia?? w obecnym p????nocno-zachodnim naro??u miasta nale??a?? do czeskiej rodziny Dewin??w. Znajdowa?? siÄ? w granicach ksiÄ?stw Dolnego ?šlÄ?ska. Po ??mierci Albrechta Dewina w 1280 roku ??ary przesz??y w rÄ?ce rodziny von Pack??w. Murowany zamek zaczÄ?li oni wznosiÄ? w ko??cu XIII wieku.
Zamek mia?? plan czworoboku, wzniesiony by?? z kamienia i ceg??y. Budynek mieszkalny by?? dostawiony do muru p????nocnego, a brama wjazdowa znajdowa??a siÄ? tu?? obok niego w murze wschodnim. Dom mieszkalny mia?? wtedy trzy kondygnacje, by?? jednotraktowy, podpiwniczony. Dolna kondygnacja jest kamienna, nastÄ?pne dwie wzniesiono z ceg??y w uk??adzie wendyjskim. W tamtej postaci zamek nie posiada?? wie??y.
Pierwsza rozbudowa identyfikowana r??wnie?? jako drugi etap w??a??ciwej budowy mia??a miejsce 
Zamek w ??arach
Plan zamku i pałacu w Żarach z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler des Kreises Sorau'
do 1329 roku. Powsta??o wtedy zachodnie skrzyd??o oraz ceglana wie??a o planie czworokÄ?ta.
NastÄ?pna rozbudowa zosta??a dokonana przez kolejnych w??a??cicieli - Biberstein??w, kt??rzy jako wiano przejÄ?li zamek w 1355 roku. W po??owie XV wieku w po??udniowo-wschodnim naro??niku stanÄ??? kolejny budynek. Mia?? tak jak pierwszy trzy kondygnacje i piwnice, fundamenty i przyziemie kamienne, wy??ej wzniesiony z ceg??y w uk??adzie gotyckim. W po??owie XVI wieku od strony dziedzi??ca upiÄ?kszono arkadami skrzyd??o po??udniowe i wschodnie co nada??o mu cechy renesansowe.
W 1558 roku zamek kupi?? Baltazar Promnitz, kt??rego potomkowie w latach 1710-1716 wznie??li nowy pa??ac na wsch??d od dotychczasowych zabudowa??.
W 1824 roku zamek przeznaczono na wiÄ?zienie, kt??re istnia??o tu a?? do 1935 roku, kiedy zastÄ?pi??o je muzeum regionalne. Pod koniec drugiej wojny ??wiatowej zamek strawi?? po??ar. Dotychczas go nie odbudowano a wypalone ??ciany zamkniÄ?te 
Zamek w ??arach
Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2004
sÄ? dla zwiedzajÄ?cych. W zamku zachowa?? siÄ? arkadowy dziedziniec, gotyckie i renesansowe polichromie oraz zdobienia grafitowe.Zamek w ??arach - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w ??arach - Plan zamku i pałacu w Żarach z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler des Kreises Sorau' Zamek w ??arach - Przekrój zamku z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler des Kreises Sorau' Zamek w ??arach - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w ??arach - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w ??arach - Północna elewacja zamku a w głębi północne skrzydło pałacu, fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w ??arach - Zamek na widokówce z 1904 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu z 1935 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu z 1935 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu z 1930 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu z 1930 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu Löricha z 1930 roku Zamek w ??arach - Zamek na zdjęciu z 1935 roku Zamek w ??arach - Widok od północy, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??arach - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??arach - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??arach - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??arach - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??arach - Tympanon pałacu, fot. JAPCOK, V 2004
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.