Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankŻarnowiec - esk verze

Zamek w ??arnowcu

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Żarnowiec:    Tarnowiec (45%)


?Lokalizacja zamku na mapie Polski?arnowiec otrzyma?? prawa miejskie od Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Kr??l ten wzni??s?? w nowopowsta??ym mie??cie murowany zamek.
Jan z Czarnkowa nie wspomina o ??arnowieckim obiekcie na li??cie wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego zamk??w. Jan D??ugosz pisze natomiast, ??e: "Wspomniana przeto kr??lowa Polski Adelajda, kt??ra by??a strze??ona jak jaka wygnanka w zbudowanym przez kr??la Kazimierza z bardzo piÄ?knej, wypalonej ceg??y zamku w ??arnowcu". Zamek zosta?? zniszczony w 1524 roku w czasie wielkiego po??aru miasta. Wtedy nale??a?? on do starosty ??arnowieckiego Andrzeja Gnoi??skiego. W po??owie XVII wieku zamek wraz z miastem zosta?? zniszczony przez najazd szwedzki.
Relikty za??o??enia ulokowane sÄ? na lewym brzegu Pilicy, na p????nocny zach??d od rynku w ??arnowcu. Dzi?? jeszcze widoczne 
Zamek w ??arnowcu
Teren zamku, widok z miejsca dawnego dziedzińca na północny narożnik, fot. ZeroJeden, XII 2004
sÄ? czÄ???ciowo zarysy fosy.
Prowadzone w 1994 roku wykopaliska archeologiczne wykaza??y istnienie murowanych relikt??w. Ods??oniÄ?to m.in. basztÄ? naro??nÄ?, kt??rÄ? wiÄ???e siÄ? z najstarszÄ? fazÄ? zamku XIV-XV wiecznego.
Pokaż na mapieZamek w ??arnowcu - Plan zamku według Jerzego Augustyniaka 'Zamek w Żarnowcu nad Pilica w świetle badań wykopaliskowych w latach 1993-1994' Zamek w ??arnowcu - Teren zamku, widok z miejsca dawnego dziedzińca na północny narożnik, fot. ZeroJeden, XII 2004
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.