Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Wojs??awicach

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiameczek zosta?? wzniesiony oko??o po??owy XVI wieku przez r??d WÄ???yk??w. Zbudowany zosta?? z ceg??y na ma??ej wysepce, mia?? plan zbli??ony do kwadratu o boku 20-23 metry. Mury obwodowe o grubo??ci 1,7 metra obejmowa??y ma??y dziedziniec i budynek mieszkalny o dw??ch lub trzech kondygnacjach przy po??udniowym murze. Najni??sza kondygnacja budynku by??a podzielona na dwa pomieszczenia.
We wschodnim odcinku muru, zaraz przy budynku umieszczona by??a brama i furta dla pieszych. Mury zwie??czone mog??y byÄ? gankiem i blankami.
Obecnie pozosta??y po zamkach resztki mur??w i ceglany gruz. W latach 1976-1977 prowadzi?? tu badania Jerzy Augustyniak. Zamek znajduje siÄ? na wysepce na terenie Zespo??u Szk???? Rolniczych, oko??o 100 metr??w na p????noc od g????wnej drogi w najni??szym jej punkcie. Z brzegu 
Zamek w Wojs??awicach
Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2005
dostrzec mo??na mury wznoszÄ?ce siÄ? do wysoko??ci oko??o 2-3 metr??w.Zamek w Wojs??awicach - Plan zamku według Jerzego Augustyniaka 'Szesnastowieczny zameczek w Wojsławicach w świetle badań wykopaliskowych' Zamek w Wojs??awicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojs??awicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojs??awicach - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojs??awicach - Widok od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojs??awicach - Widok od zachodu na pozostałości zamku, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojs??awicach - fot. ZeroJeden, X 2005
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.