Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankWojnowice - esk verze

Zamek w Wojnowicach

 (Wojnowice • Wohnwitz) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


wLokalizacja zamku na mapie Polskiojnowice wymieniane sÄ? w ??r??d??ach od XIII wieku, w XV wieku istnia??o tu obronne za??o??enie mieszcza??skich rodzin z Wroc??awia. Na poczÄ?tku XVI wieku majÄ?tek znalaz?? siÄ? w rÄ?kach rodziny Schebitz??w i nied??ugo potem w 1513 roku Miko??aj Schebitz wzni??s?? p????nocne skrzyd??o zamkowe. Po 1530 roku istnia??o tu ju?? czteroskrzyd??owe za??o??enie. Zbudowany z ceg??y zamek ma plan zbli??ony do kwadratu o bokach 22x24 metry, wjazd umieszczony by?? w skrzydle p????nocnym a ca??o??Ä? otacza??a bezpo??rednio przy murach umieszczona fosa, przez kt??rÄ? przerzucono zwodzony most. Na dziedzi??cu umieszczona zosta??a studnia.
W 1537 roku dobra wojnowickie przesz??y na w??asno??Ä? Boner??w, kt??rzy w??adali nimi do 1576 roku. W roku 1560 Jakub Boner podczas przebudowy nada?? zamkowi charakter renesansowy. Budowla zyska??a w??wczas wykonane z piaskowca obramienia 
Zamek w Wojnowicach
fot. ZeroJeden, X 2005
okienne i portal bramy wjazdowej, dachy zwie??czono schodkowymi szczytami, a na dziedzi??cu postawiono arkady. Przy bramie wznosi siÄ? smuk??a kwadratowa wie??a. W tej formie zamek dotrwa?? do czas??w obecnych, przebudowy dokonywane w XVIII i XIX wieku nie zmieni??y ju?? jego wyglÄ?du. W wyniku przebudowy z XIX wieku zwodzony most zastÄ?piono murowanym arkadowym.
W czasie drugiej wojny ??wiatowej zamek zosta?? uszkodzony. Potem zosta?? przeznaczony na siedzibÄ? Stowarzyszenia Historyk??w Sztuki, kt??re w latach siedemdziesiÄ?tych i osiemdziesiÄ?tych ubieg??ego wieku odremontowa??o go.
Pokaż na mapieZamek w Wojnowicach - Plan zamku według J. Pilcha, zaczerpnięte z: Mirosław Przyłęcki 'Budowle i zespoły obronne na Śląsku' Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Warszawa 1998 Zamek w Wojnowicach - Plan zamku według Mariana Kutznera 'Późnogotycka rezydencja patrycjuszowska w Wojnowicach' Zamek w Wojnowicach - Staloryt Hubera według rysunku R.Dreschera, około 1885 Zamek w Wojnowicach - Widok od północnego-zachodu, fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Zamek na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Zachodnia i południowa elewacja, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Detale okienne, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Zamek na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - Pozostałość wykusza w południowej ścianie zamku, fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Wojnowicach - Wejście do zamku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - fot. ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Widok od północy, fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Mury zamkowe na zdjęciu z okresu międzywojennego
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.