Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankWarszawa - Ujazdowski - English version

Zamek Ujazdowski w Warszawie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Warszawa - Ujazdowski:    Ujazd (90%) Ujazd (90%) Ujazd (90%) Warszawa - Królewski (44%)


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek Ujazdowski, a w??a??ciwie pa??ac, w zasadzie od poczÄ?tku swojego istnienia pe??ni?? tylko funkcje rezydencjonalne. W XIV wieku na miejscu wcze??niejszego drewniano-ziemnego grodu wznie??li niewielki zameczek w celu ochrony swojej g????wnej siedziby przed najazdami litewskimi. W 1548 roku zameczek zosta?? rozbudowany ju?? tylko w celach mieszkalnych przez kr??lowÄ? BonÄ?. W pierwszej po??owie XVII wieku po przeniesieniu stolicy do Warszawy Zygmunt III Waza rozbudowa?? ponownie zamek w Ujazdowie i uczyni?? letniÄ? rezydencjÄ?. Wtedy te?? powsta??a obecna bry??a zamku.
W czasie wojen szwedzkich zamek zosta?? przez naje??d??cÄ? zniszczony w 1655 roku. Po wycofaniu siÄ? Szwed??w zamek przeszed?? na w??asno??Ä? Lubomirskich, kt??rzy do odbudowy zatrudnili Tylmana z Gameren. Kolejna przebudowa mia??a miejsce z inicjatywy Stanis??awa Augusta Poniatowskiego, jednak nied??ugo 
Zamek Ujazdowski w Warszawie
Fragment panoramy z zamkiem na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok
potem kr??l przeznaczy?? zamek na koszary. Od 1809 roku mie??ci?? siÄ? tu szpital wojskowy, kt??ry funkcjonowa?? do wybuchu drugiej wojny ??wiatowej. Podczas dzia??a?? wojennych zamek sp??onÄ???, a po wojnie, w 1954 roku, ruiny rozebrano. W odbudowanym p????niej od podstaw zamku mie??ci siÄ? do dzi?? Centrum Sztuki Wsp????czesnej.
Pokaż na mapieZamek Ujazdowski w Warszawie - Plan Zamku Ujazdowskiego według pomiaru saskiego Bauamtu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=265&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(265);return false;'>źródło</a>] Zamek Ujazdowski w Warszawie - Wschodnia fasada zamku na podstawie pomiaru saskiego Bauamtu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=265&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(265);return false;'>źródło</a>] Zamek Ujazdowski w Warszawie - Panorama Warszawy według Erika Dahlberga z połowy XVII wieku, pierwszy obiekt od lewej to zamek ujazdowski Zamek Ujazdowski w Warszawie - Fragment panoramy z zamkiem na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek Ujazdowski w Warszawie - fot. ZeroJeden, VIII 2002
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.