Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Tarnowicach Starych

 (Stare Tarnowice • Tarnowskie Góry) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


oLokalizacja zamku na mapie Polskid 1520 roku Stare Tarnowice by??y w posiadaniu rodu W??odk??w, kt??rzy nied??ugo po po??owie XVI wieku wznie??li z kamienia czworoboczny zamek. Cztery skrzyd??a zamkowe by??y dwukondygnacjowe, a kwadratowy dziedziniec po??rodku otoczony by?? arkadowymi kru??gankami. W naro??niku po??udniowo-wschodnim zbudowano czworobocznÄ? wie??Ä? o trzech kondygnacjach. Wjazd do zamku znajdowa?? siÄ? na osi skrzyd??a zachodniego.
W??odkowie byli w??a??cicielami zamku do 1570 roku. W 1724 nale??a?? do Jerzego von Gusnarda. Podczas p????niejszych przebud??w, prowadzonych w ciÄ?gu XVIII i XIX wieku, zamek utraci?? pierwotny wyglÄ?d. Zamurowano kru??ganki, sie?? wjazdowa zosta??a przebudowana, a skrzyd??o p????nocne powiÄ?kszone. Zamek otacza?? rozleg??y park.
Obecnie po wykupieniu przez prywatnego inwestora i pracach remontowych zamek zaczyna od??ywaÄ?. W czÄ???ci znajdujÄ? ju?? lokale gastronomiczne.Zamek w Tarnowicach Starych - fot. ZeroJeden, VI 2001 Zamek w Tarnowicach Starych - Portal bramny przeniesiony nielegalnie z zamku Niesytno, fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Tarnowicach Starych - Zamek w Tarnowicach przed pracami remontem, fot. ZeroJeden, VI 2001 Zamek w Tarnowicach Starych - Narożnik południowo-zachodni zamku przed remontem, fot. ZeroJeden, VI 2001 Zamek w Tarnowicach Starych - Południowe skrzydło zamku, fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Tarnowicach Starych - fot. ZeroJeden, VI 2001 Zamek w Tarnowicach Starych - fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Tarnowicach Starych - fot. ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Tarnowicach Starych - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2004
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.