Polskie zamki
Aktualizacja 2015-01-01
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Szczytnie

 (Szczytno • Ortelsburg) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwotnie istniała na przesmyku między jeziorami Małym i Wielkim drewniana strażnica wzniesiona przez Krzyżaków, otoczona wałem i fos±. Po spaleniu przez Litwinów w XIV wieku na jej miejscu Zakon przyst±pił do wznoszenia murowanego zamku. O ile sam zamek nie był zbyt obszerny to posiadał znaczne przedzamcze na którym znajdowała się większo¶ć zabudowań gospodarczych. Przedzamcze także na wypadek wojny miało być schronieniem dla mieszkańców osady.
Założenie miało plan zbliżony do kwadratu o boku około 40 metrów a w jednym z narożników wzniesiono czworoboczn± wieżę. Cało¶ć wraz z przedzamczem otaczał mur obronny oraz głęboka fosa.
Zamek należał do komturstwa elbl±skiego i był siedzib± prokuratorów. W czasie wojny Polski z Zakonem został zajęty przez wojska polskie i na krótko został przez króla przekazany księciu mazowieckiemu. Z wojny tej wyszedł lekko uszkodzony. Na mocy pokoju toruńskiego zawartego w 1466 roku znalazł się w granicach Prus i do 1525 roku podlegał komturom pasłęckim. Po sekularyzacji Prus stał się siedzib± starosty, a potem, na życzenie księcia Jerzego Fryderyka, pełnił rolę zameczku my¶liwskiego. W celach adaptacji w latach 1579-1581 
Zamek w Szczytnie
Plan zamku według Michaela Antoniego [Ľródło]
dokonano przebudowy zamku zmieniaj±c jego charakter na reprezentacyjny.
Od połowy XVII wieku zamek zacz±ł podupadać i został opuszczony. Ruinę pogłębiły władze miejskie, które postanowiły sprzedać mieszkańcom Szczytna cegłę z murów zamku pod budowę mieszkań. Rozebrano wtedy wieżę i jedno ze skrzydeł zamku - od strony przedzamcza - oraz mury obronne. Prawdopodobnie także wtedy rozebrano górne kondygnacje pozostałych skrzydeł.
W 1928 roku w zwi±zku z przekazaniem opuszczonej ruiny na muzeum regionalne odremontowano zachowane trzy skrzydła. W czasie prac archeologicznych w 1969 roku odkryto fundamenty skrzydła południowo-wschodniego z przejazdem na dziedziniec wewnętrzny od strony przedzamcza. Trzy istniej±ce skrzydła oraz wysoka kwadratowa wieża zwana Wież± Juranda po wojnie z braku użytkownika popadały w ruinę. Obecnie w odbudowanych budynkach mieszcz± się urzędy oraz Oddział Muzeum Warmii i Mazur, w której znalazły miejsce ekspozycje sztuki ludowej oraz historii zamku i regionu. Na zamku działa Bractwo Miecza i Kuszy.
Pokaż na mapieZamek w Szczytnie - Plan zamku w Szczytnie z 1920 roku Zamek w Szczytnie - Plan zamku według Michaela Antoniego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Szczytnie - Rysunek z 1698 roku Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Północny ciąg zabudowań przedzamcza w początkach XX wieku, widok od strony wjazdu z południa Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - fot. ZeroJeden, VI 2005
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.