Polskie zamki
Aktualizacja 2014-12-06
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w ¦wiebodzinie

 (¦wiebodzin • Schwiebus) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do ¦wiebodzin • Schwiebus:    ¦wiebodzice (90%)


¦Lokalizacja zamku na mapie Polskiwiebodzin otrzymał prawa miejskie na pocz±tku XIV wieku, niedługo potem wzniesiony tu został zamek. Należał do księstwa głogowskiego, w XV wieku był siedzib± księcia żagańskiego Jana Szalonego, potem przeszedł na własno¶ć Jana Olbrachta. W XV wieku miała miejsce pierwsza przebudowa założenia. W latach 1499-1506 Zygmunta Starego. Kolejnej przebudowy dokonano w XVII wieku. Znane s± dwa wizerunki zamku ¶redniowiecznego, jeden z dzieła Civitates orbis terrarum z XVII wieku, kolejny z 1750 roku autorstwa F.Wernera. Miasto i zamek na tych rysunkach różni± się między sob±, a ponieważ nie przeprowadzano dotychczas badań archeologiczno-architektonicznych założenia nie można okre¶lić jak naprawdę wygl±dał zamek. Przypuszcza się, że była to budowla jedno- lub dwuskrzydłowa, 
Zamek w ¦wiebodzinie
Widok od północnego-wschodu, fot. JAPCOK, IV 2002
w południowo-wschodnim narożniku znajdowała się wieża lub basteja. Cało¶ć była otoczona fos±, nad któr± od północy przerzucony był zwodzony most ł±cz±cy bramę wjazdow± ze znajduj±cym się tu przedzamczem.
Po przebudowie XVII-wiecznej i kolejnej z XIX wieku całkowicie zatracił swój charakter. Obecnie w murach szpitala zachowane s± w±tki murów pierwotnego założenia, głównie w skrzydle południowo-zachodnim.Zamek w ¦wiebodzinie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w ¦wiebodzinie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w ¦wiebodzinie - Widok zamku na rycinie J.Brauna z 1618 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w ¦wiebodzinie - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek w ¦wiebodzinie - Widok od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek w ?wiebodzinie na widokówce z 1905 roku Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek w ?wiebodzinie na widokówce z początków XX wieku Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek w ?wiebodzinie na widokówce z początków XX wieku Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek w ?wiebodzinie na widokówce z początków XX wieku Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek w ?wiebodzinie na widokówce z początków XX wieku Zamek w ¦wiebodzinie - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek w ¦wiebodzinie - fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w ¦wiebodzinie - Widok od północnego-wschodu, fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w ¦wiebodzinie - fot. JAPCOK, IV 2002 Zamek w ¦wiebodzinie - fot. ZeroJeden, VI 2007 Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek na przedwojennej widokówce Zamek w ¦wiebodzinie - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.