Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankKnyszyn - esk verze

Dw??r w Knyszynie

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


gLokalizacja zamku na mapie Polskir??d w miejscu obecnego Knyszyna zosta?? za??o??ony prawdopodobnie w XIV wieku przez ksiÄ?cia Witolda, Gr??d spe??nia?? funkcjÄ? granicznej warowni litewskiej od strony Mazowsza. W latach 1509-1520 biskup ??mujdzki Miko??aj Radziwi???? wzni??s?? w miejscu zniszczonego grodu dw??r obronny. P????niej darowa?? dobra knyszy??skie kr??lowi Zygmuntowi I Staremu. Po 1537 roku z inicjatywy kr??la dw??r obronny zosta?? rozbudowany w zapewne murowany zamek.
Przed 1568 roku zosta?? nieopodal centrum miasta zosta?? wzniesiony dla Zygmunta Augusta drugi zamek, na G??rze Kr??lowej Bony. Knyszyn by?? wa??nym miejscem dla Zygmunta, kt??ry czÄ?sto tu przebywa??, miÄ?dzy innymi w 1568 roku powo??ujÄ?c tu do ??ycia KomisjÄ? MorskÄ?. Tak??e tutaj zmar?? w 1572 roku.
By?? tu starostÄ? Jan Zamojski hetman wielki 
Dw??r w Knyszynie
Widok od południowego-wschodu na budynki wzniesione na terenie zamku, fot. ZeroJeden, VI 2008
koronny. W 1663 roku Knyszyn zosta?? zastawiony Orsettim, kolejnymi w??a??cicielami d??br byli Gni??scy, Czapscy, a p????niej Krasi??scy.
Jeszcze w XIX wieku widoczne by??y resztki mur??w, kt??re zobrazowa?? Napoleon Orda. Teren nieistniejÄ?cego obecnie zamku zajÄ??? w XX wieku PGR.Dw??r w Knyszynie - Widok od południowego-wschodu na budynki wzniesione na terenie zamku, fot. ZeroJeden, VI 2008 Dw??r w Knyszynie - Rysunek Napoleona Ordy z drugiej połowy XIX wieku
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.