Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankDziewin - esk verze

Zamek w Dziewinie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Dziewinie wznie??li ksiÄ???Ä?ta legniccy w pierwszej po??owie XIII wieku. Od ko??ca XIII wieku przeszed?? w rÄ?ce prywatne, kupi?? go Otton von Zedlitz. Kilkukrotnie zmienia?? w??a??cicieli, a w 1508 roku kupi??a go rodzina von Kanitz. W latach 1558-1566 rodzina von Kanitz przebudowa??a zamek na renesansowy dw??r. Podczas przebudowy, kt??rej dokona?? w 1700 roku nowy w??a??ciciel H.F. M??tschelnitz, do istniejÄ?cego budynku zosta??o dobudowane skrzyd??o wschodnie a ca??o??ci zosta?? nadany styl barokowy. Od 1721 roku do ko??ca drugiej wojny ??wiatowej by??a tu siedziba rodu von Schweinitz. W latach 1860-1889 przebudowali oni rezydencjÄ?. Zlikwidowano w??wczas miÄ?dzy innymi latrynowe wykusze. Podczas dzia??a?? wojennych w 1945 roku dw??r zosta?? zniszczony i nie podni??s?? siÄ? ju?? z ruin.Zamek w Dziewinie - Widok od północy, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - Widok od północy, fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - Widok dworu z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IV 2013 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IV 2013 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Zamek w Dziewinie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Zamek w Dziewinie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Dziewinie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w Dziewinie - Litografia Ferdinanda Pazelta z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.