Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Drohiczynie

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwszym potwierdzonym za??o??eniem na G??rze Zamkowej by?? ruski gr??d, wzniesiony tu w pierwszej po??owie XI wieku. W 1181 roku Drohiczyn sta?? siÄ? centrum samodzielnego ksiÄ?stwa drohickiego, kt??re na prze??omie XII i XIII wieku znalaz??o siÄ? w rÄ?kach ksiÄ???Ä?t mazowieckich. Rozbudowali oni gr??d, a w 1237 roku ksiÄ???Ä? Konrad sprowadzi?? tu Rycerzy Dobrzy??skich, kt??rzy nie chcieli po??Ä?czenia z zakonem krzy??ackim. Nied??ugo musieli jednak stÄ?d wyjechaÄ?, kiedy ziemie dosta??y siÄ? pod w??adanie ksiÄ?cia ruskiego Daniela. Prawdopodobnie to za jego panowania wzniesione zosta??y pierwsze elementy murowane w drewnianym dotychczas grodzie.
W ko??cu XIV wieku Drohiczyn ponownie znalaz?? siÄ? w rÄ?kach ksiÄ???Ä?t mazowieckich, a od 1443 roku le??a?? w granicach Litwy a nastÄ?pnie Korony. 
Zamek w Drohiczynie
Drzeworyt według rysunku Nakielskiego, Tygodnik Illustrowany 1872 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Od 1520 roku by?? stolicÄ? wojew??dztwa podlaskiego, w wyniku rozbior??w znalaz?? siÄ? w granicach Rosji. W poczÄ?tkach XVII wieku na G??rze Zamkowej istnia?? kr??lewski dw??r, kt??ry mie??ci?? sÄ?d. Zosta?? zniszczony w XVII wieku i pozbawiony opieki uleg?? ca??kowitej zag??adzie. Dzie??a zniszczenia stopniowo dope??nia?? nurt Bugu podmywajÄ?c G??rÄ? ZamkowÄ?. W ko??cu XVII wieku istnia??a na G??rze Zamkowej kwadratowa budowla mieszczÄ?ca areszt i wiÄ?zienie, rozebrano jÄ? w 1788 roku. Na prze??omie XIX i XX wieku znajdowa??a siÄ? tu jaka?? pozosta??o??Ä? podziemnego korytarza, obecnie masyw G??ry Zamkowej stanowi jedynie niewielkÄ? czÄ???Ä? g??ry mieszczÄ?cej kiedy?? gr??d i zamek.Zamek w Drohiczynie - Widok grodziska od strony miasta, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Drohiczynie - Widok grodziska od wschodu, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Drohiczynie - Widok ze szczytu grodziska na jego niższą, wschodnią partię, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Drohiczynie - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Drohiczynie - Drzeworyt według rysunku Nakielskiego, Tygodnik Illustrowany 1872 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.