Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
U┐ytkownik:

Has│o:

Loguj automatycznie

Za│ˇ┐ konto
blank
blankD▒browica - esk verze

Zamek w D─?browicy

  

Legendy
blankWycieczki (Musisz byŠ zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do D▒browica:    D▒browa (75%)


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w D─?browicy wznie??li Firlejowie w pocz─?tkach XV wieku Firlejowie, kt??rzy byli jego w??a??cicielami do 1737 roku. W 1553 roku Piotr Firlej rozpocz─??? przebudow─? zamku, kt??r─? w 1565 roku ko??czy?? jego syn Miko??aj. Ponownie rozbudowany w latach 1593-1598 przez Jana lub Miko??aja Firleja.
W latach 1610-1630 zamek zosta?? przebudowany przez Ann─? z Firlej??w Pon─?towsk─? na dwuskrzyd??owy pa??ac. Podczas tej przebudowy do starego zamkowego skrzyd??a zachodniego zosta??o dobudowane skrzyd??o p????nocne, a dziedziniec od wschodu i po??udnia zamkni─?to murem kurtynowym. Na naro??nikach za??o??enia powsta??y dwie o??mioboczne wie??e - od p????nocnego-zachodu i po??udniowego-wschodu. Zamek posiada?? dwie kondygnacje i zwie??czony by?? attyk─?. W 1694 roku pa??ac uszkodzi?? po??ar, a w pocz─?tkach 
Zamek w D─?browicy
fot. ZeroJeden, VIII 2005
XVIII wieku zosta?? zniszczony.
Ostatni─? z rodu Firlej??w w??a??cicielk─? D─?browicy by??a Marianna Sapie??yna, p????niej zamek przechodzi?? przez r─?ce Liniewskich, Janiszewskich, Potockich i Lingenau. W XIX wieku rozebrano wie??e zamkowe, a sam zamek rozparcelowano i sprzedano.Zamek w D─?browicy - Zamek na widokˇwce z 1910 roku Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - Widok od po│udnia, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w D─?browicy - Widok od po│udnia na po│udniow▒ ocala│▒ wie┐ŕ, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - Szczyt po│udniowej wie┐y, fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - fot. ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D─?browicy - Drzeworyt wed│ug rysunku Kozarskiego, Tygodnik Illustrowany 1865 ze zbiorˇw Biblioteki Instytutu Bada˝ Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologiŕ cookie w celu uprzyjemnienia u┐ytkowania.